เตรียมย้ายร้านขายของที่ระลึกทางลงหาดหัวหิน

วันที่ 4 เม.ย.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายสมบูรณ์ ภู่พันธ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่างและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าขายของที่ระลึกและเสื้อผ้าจำนวน 24 ราย บริเวณทางลงชายหาดหัวหิน ด้านข้างโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน โดยขอความร่วมมือร้านค้าให้ย้ายออกจากเป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองหัวหิน “ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลงชายหาดหัวหิน” โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าของโครงการ ใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้างจำนวน 39 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมการดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากถนนทางเข้าแคบ การจราจรค่อนข้างติดขัด ทำให้การสัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวค่อนข้างลำบาก

อย่างไรก็ตามหลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลได้รับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการ แล้วได้ข้อสรุปว่าผู้ประกอบการจะย้ายร้านค้าทั้งหมดไปตั้งอยู่ในบูธชั่วคราว ใกล้กับที่เทศบาลจัดให้ภายในวันที่ 17 เมษายนนี้ จากนั้นผู้รับเหมาจะเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน บริเวณที่แห่งนี้ก็จะเกิดกลายเป็นแหล่งที่น่าสนใจอีกแห่งของเมืองหัวหิน นอกจากนี้แล้วเทศบาลเมืองหัวหินยังได้ปรับปรุงสถานีตำรวจท่องเที่ยว หลังเก่าที่ได้มีการมอบอาคารให้อยู่การดูแลของเทศบาลฯ แล้ว เพื่อดำเนินการทำเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวมาประจำจุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการพักผ่อนหย่อนใจบริเวณชายหาดหัวหิน ซึ่งในขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวหัวหินเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี บริการนักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจไมตรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหัวหินให้คึกคัก.

Visitors: 28,798