“ประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน - ปราณบุรี ได้คนเดิมอีกวาระ

วันที่ 4 เมษายน 62 ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมรมนาฎศิลป์เมืองหัวหิน - ปราณบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีสมาชิกชมรมแต่งกายชุดไทยอย่างสวยงามเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2562 - 2564 แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง และได้อาจารย์ทิพวรรณ สุทัศน์ รับเลือกเป็นประธานชมรมนาฎศิลป์ เมืองหัวหิน - ปราณบุรี อีกวาระหนึ่ง อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมแสดงความยินดี

ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน - ปราณบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 ที่บ้านเลขที่ 29/68 หมู่บ้านเขาน้อย ซอยมีสุข ถนนคันคลองชลประทาน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 คน ที่ผ่านมาชมรมฯ ได้จัดทำโครงการน้อมเกล้าถวายความภักดี สัตตะพระบารมีบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ซึ่งเป็นการรำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์ไทย ณ อุทยานราชภักดิ์ ในวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เพื่อน้อมเกล้าถวายสักการะ สัตตะพระบารมีบูรพมหากษัตริย์ไทยและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่เมืองหัวหินสืบไป.

Visitors: 28,798