เทศบาลเมืองประจวบฯ จัดสวนลานธรรมะ วัดคลองวาฬ

วันที่ 5 เมษายน 62 นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองฯ โดยสำนักการช่างได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนลานธรรมะที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ.เมือง โดยการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ กินรี และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสีอย่างสวยงามสมพระเกียรติ พร้อมรองรับการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 และ 9 เมษายนนี้ โดยในวันที่ 6 เมษายน ภายหลังจากการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ วัดเขาถ้ำม้าร้อง อ.บางสะพาน แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเก็บรักษาไว้ยังพระอุโบสถ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เพื่อรอการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน นี้.

Visitors: 28,798