หัวหินวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 62 ที่โดมเอนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงินพุ่มทองและนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศ์จักรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เนื่องในวันจักรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ชมรม สมาคม ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ส่วนที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้ถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานัปการ ทรงรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคง

วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปราบดาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อปี 2325 พร้อมทั้งทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน.

Visitors: 28,798