“แม่ศรี - ผีพุ่งไต้” ประเพณีเก่าแก่ที่หาดูได้ช่วงสงกรานต์

“เอ้า เฮละโล เฮละลา เฮโลเฮลา สาละพาเฮโล ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม วันตรุษสงกรานต์ เราก็มา มาช่วยกันโห่ เฮโลสาระพา พวกเราชุมชนเป็นคนหัวหิน อย่าให้ใครหมิ่นหัวหินของเรา หัวหินเป็นถิ่นสุดสวย พวกเราต้องช่วยกันพัฒนา” เสียงเพลงพื้นเมืองดังกระหึ่มจากขบวนชายหญิงหลายสิบคน ที่จับมือกันแน่นแบบมัดข้าวต้ม โดยคนหัวแถวถือไต้เป็นคบเพลิงแล้ววิ่งไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์สร้างความสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

“ผีพุ่งไต้” เป็นการละเล่นพื้นบ้าน ที่เก่าแก่มานาน จากความเชื่อในการขจัดสิ่งชั่วร้ายเพื่อให้ปีใหม่ไทยที่จะเข้ามา มีแต่สิ่งดี สิ่งที่เป็นมงคล ให้มีความสุข ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง เมื่อตรุษสงกรานต์มาถึง ช่วงเช้าชาวบ้านจะหอบหิ้วลูกหลานเพื่อนำอาหาร ขนม ไปทำบุญที่วัด เวลาบ่ายจะทำการรดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ พลบค่ำชาวบ้านจะออกมารวมตัวกันตามชายหาดหัวหิน หรือลานกว้างในชุมชน เพื่อร่วมการละเล่นต่างๆ รวมทั้งการละเล่น “ผีพุ่งไต้” มีการตั้งขบวนเป็นแถวยาว 30 - 40 คน ผู้เล่นจะมีทั้งชายและหญิง แต่งกายแบบชาวบ้านพื้นเมือง คนเป็นหัวหน้าอยู่หัวแถวถือไต้ที่จุดสว่างไสว คนที่สอง คนที่สาม ที่สี่...จนกระทั่งคนสุดท้ายปลายแถวถือไต้หนึ่งอัน ทุกคนจะจับมือกันแน่นแบบมัดข้าวต้ม เพื่อให้แถวไม่ขาดง่าย หัวหน้าผู้ถือไต้เป็นผู้ร้องเพลงนำ ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้าน มีหลายท่อนหลายตอน เมื่อหัวหน้าร้องนำ ลูกแถวก็จะร้องรับตาม หัวหน้าจะถือไต้ออกวิ่งนำ ลูกแถวก็จะวิ่งตามกันเป็นพรวนเป็นแถวยาว บางครั้งในช่วงกลางแถว ลูกแถวสองคนจะชูขึ้นให้สูง เพื่อให้หัวหน้าลอดแล้วลูกแถวคนอื่นๆ ก็จะลอดตามกันไปจนหมดแถว

ส่วนประเพณีเล่น“แม่ศรี” นางอรุณ คงดี อดีตครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน, ประธานชมรมคนรักในหลวง, ประธานชมรมวัยสดใสให้ผู้สูงวัย อำเภอหัวหิน เปิดเผยว่าประเพณีดังกล่าวมีมานานกว่า 100 ปีแล้ว สมัยก่อนคนหัวหินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง จะรวมตัวกันง่าย แต่สมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่จะพบกันน้อยลง จึงถือเอาวันสงกรานต์นี้เป็นวันรวมตัวกัน เพื่อที่จะได้ร่วมรำลึกถึงประเพณีการละเล่นพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวหัวหิน เช่น “แม่ศรี” และ ผีอึ่งอ่าง รำโทน พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในชุมชน ถือเป็นพิธีกรรมให้แม่ศรี หรือผีดั้งเดิม เข้ามาสิงร่างบุคคลเพื่อร้องเล่นเต้นรำตามเพลงด้วยกัน แต่สมัยนี้จะเป็นการจำลองผีเข้า เนื่องด้วยอายุแต่ละคนก็มากขึ้น แต่ความสนุกสนานก็ยังเหมือนเดิม เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบทอดประเพณีเก่าๆ ของชาวหัวหินที่หาดูได้ยาก ไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดู และเกิดสำนึกรักประเพณีบ้านเกิดของตนเอง

และในช่วงค่ำวันที่ 12 เมษายนนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการละเล่นเก่าแก่ ผีพุ่งไต้ และแม่ศรี ประเพณีเก่าแก่ ของชาวหัวหินในช่วงตรุษสงกรานต์ เพื่อสร้างความสามัคคีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและรักษาไว้ให้คงอยู่คู่เมืองหัวหินถิ่นมนต์ขลังตลอดไป.

Visitors: 28,798