จังหวัดประจวบฯ ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ที่วัดคลองวาฬ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 8 เม.ย. 2562 ที่พระอุโบสถ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายหลังผ่านพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่บ่อน้ำทิพย์ ภายในถ้ำ ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง อ.บางสะพาน ก่อนอัญเชิญขันสาครน้ำศักดิ์สิทธิ์และที่ตักน้ำ นำมาเก็บไว้ยังพระอุโบสถ วัดคลองวาฬ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นในเวลา 17.10 น.ซึ่งเป็นฤกษ์ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก โดยพระเทพสิทธิวิมล ประธานในพิธีสงฆ์ ได้ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก พร้อมเจิมเทียนชัย เจิมเทียนมงคล และเจิมเทียนพุทธาภิเษก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนชนวนแก่ประธานสงฆ์ ต่อมาประธานสงฆ์จุดเทียนชัย จุดเทียนพุทธาภิเษก ขณะเดียวกันพระสงฆ์จำนวน 30 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

ทั้งนี้ในพิธีจะมีพระสงฆ์เถราจารย์ พระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐาน และสวดภาณวาร ตลอดพิธีจนถึงเวลา 22.00 น. จนเสร็จพิธี และในวันรุ่งขึ้น วันที่ 9 เมษายน ในเวลา 10.00 - 12.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ก่อนที่ทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก นำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ต่อไป.

Visitors: 28,798