จ.ประจวบฯ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

วันที่ 9 เมษายน 62 ณ อุโบสถวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเข้าในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงฯ รัชกาลที่ 10

โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เจิมใบพลู ถวายแด่พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) และเป็นประธานดับเทียนชัย จากนั้นเจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธี กล่าวคาถาตักน้ำ พร้อมตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร บรรจุใส่ในคนโท ระหว่างนั้นพระสังฆาธิการ 30 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ก่อนจะร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จนถึงเวลา 12.00 น. พราหมณ์ได้ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 มีจำนวน 3 ใบ ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯประธานในพิธี รับแว่นเวียนเทียนแล้ว กวัดแว่นเทียนที่จุดเทียนเข้าหาตัวเอง 3 ครั้ง ใช้มือขวาโบกควัน ก่อนส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถเวียนไปทางซ้ายจนครบ 3 รอบ เมื่อครบคนสุดท้ายได้ส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับน้ำอภิเษกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช้าวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระอุโบสถ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ขึ้นขบวนรถเคลื่อนไปยังจุดรวมพลคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเคลื่อนขบวนต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพักรักษาคนโทน้ำอภิเษกของทุกจังหวัด ก่อนอัญเชิญไปประกอบพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562.

Visitors: 28,798