หัวหินคุมเข้มราคาอาหารและเตียงผ้าใบชายหาด ช่วงสงกรานต์

วันที่ 10 เม.ย. 62 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดหัวหิน จำนวน 22 ราย เพื่อหาข้อสรุปในการให้บริการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวไปนั่งริมหาดชายทะเลหัวหิน เจอมุข “นั่งเตียงผ้าใบฟรี" แต่ขอให้สั่งอาหาร พอยอมทำตาม กลับเจออาหาร 2 ชุด เก็บเงินกว่า 2 พันบาท จนแชร์กันอย่างต่อเนื่องในสื่อออนไลน์

ดังนั้นคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดได้เรียกผู้ประกอบการค้า มาหารือเรื่องค่าบริการเก้าอี้นั่งเตียงผ้าใบและราคาอาหารที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตลอดจนรายการเมนูอาหารของร้านค้า ให้ตรงกันทุกเล่ม ซึ่งในที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 1.ราคาเตียงผ้าใบ ราคา 30 บาท ทั้งวัน และไม่มีการบังคับสั่งอาหาร 2.ราคาอาหารที่เหมาะสมและเมนูอาหาร โดยราคาอาหาร ตามที่พาณิชย์จังหวัดฯ เป็นผู้กำหนดราคากลางของผู้บริโภค ที่สามารถยอมรับได้ และเมนูต้องตรงกับที่ผู้บริโภคสั่ง ต้องเขียนเมนูให้ละเอียดชัดเจน 3. ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ โดยกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย โดยราคาหรือค่าบริการนั้น จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีเลขอารบิคอยู่ด้วยในลักษณะที่ชัดเจนและเปิดเผยสามารถอ่านได้โดยง่าย โดยแสดงไว้ที่สินค้าที่จำหน่าย หรือสถานที่ที่ให้บริการหรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น สำหรับข้อความ หรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่าย หรือค่าบริการ ต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ ทั้งนี้หากฝ่าฝืนไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากฝ่าฝืนขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มีเหตุผลสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และนอกจากนี้หากผู้ประกอบการทำผิดจากการทำบันทึกข้อตกลงไว้ ยังได้กำหนดโทษความผิดครั้งแรกให้ภาคทัณฑ์ ครั้งที่ 2 จะสั่งให้หยุด 7 วัน และหากผิดครั้งที่ 3 สั่งยกเลิกกิจการ

ด้านนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีหัวหินกล่าวเพิ่มเติมว่าเชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีมาตรการในการตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐาน ทั้งความสะอาด ราคาอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ และหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ แจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032 - 603943 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032 - 602263 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน หมายเลข 1569.

Visitors: 28,798