ตร.ท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัย นทท.

วันที่ 16 เมษายน 62 พ.ต.ต.วโรดม ใบเรือ สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 (สถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมร่วมกับนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายสมชาย กระแจะเจิม ที่ปรึกษาตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอํา นายวัฒนชัย กาญจนโพธิ์ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน พร้อมสมาชิกไลออนส์ ที่ห้องประชุม 1 สถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน ในการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสถานีตำรวจท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

พ.ต.ต.วโรดม ใบเรือ กล่าวว่าการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสถานีตำรวจท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ เพื่อผนึกกำลังทั้งภาครัฐ เอกชนเเละประชาชน ร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสถานีตำรวจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายที่คอยบริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ทั้งการรวบรวมข้อมูล ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรมในเขตอำเภอหัวหินไว้เป็นจุดเดียว โดยการใช้แอพพิเคชั่นไลน์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสอดส่องป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาได้นำตำรวจท่องเที่ยวหัวหินออกประสัมพันธ์เพจ HUA - HIN TOURIST POLICE on Facebook ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอหัวหิน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสอบถามข้อมูลและแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ.

Visitors: 32,079