กอ.รมน.ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล  รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ ครูฝึก อพป.กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ, ร.ท.ณัฐดนัย  สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส. อ.ปราณบุรี, ร.ท.สุระศักดิ์  มังกร หัวหน้าชุด ชพส.1209, นายประทีป ก้อนเมฆ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เข้าเยี่ยม น.ส.อัมพร คงกะเรียน อายุ 54 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า 3 ปีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีฐานะยากจน อยู่ในความดูแลของญาติพี่น้อง เพื่อให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและแพมเพิร์สจากมูลนิธิพระราหูใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ณ บ้านเลขที่5/9 หมู่ที่9 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์.

Visitors: 31,679