คัดค้านก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ครั้งที่ 2 ของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชุบสี กำลังผลิต 1.5 แสนตันต่อปี ใช้เงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท ของบริษัท สหวิริยาสตีลอันดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ ต.แม่รำพึง ที่หอประชุมอำเภอบางสะพาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 600 คน

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าและเสื้อโปโลโครงการสีเหลือง ขณะที่ภายนอกหอประชุม มีกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงที่คัดค้านโครงการดังกล่าวได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการติดการป้ายคัดค้านพร้อมนำภาพการก่อสร้างโรงงานในปัจจุบันที่มีผลกระทบ มาจัดนิทรรศการโดยสงบ พร้อมส่งตัวแทนเช้าไปซักถามข้อสงสัยในที่ประชุม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาได้ชี้แจงที่มาของโครงการ และแนวทางการป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 5 กิโลเมตร ส่วนการใช้ถนนขนส่งแก๊สจากท่าเรือ ก็จะใช้ถนนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยโครงการที่จะสร้างใหม่ จะใช้พื้นที่ 53 ไร่ ที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นลานกองเหล็กม้วนจากโรงงานเหล็กรีดร้อน เพื่อก่อสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ จะมีการจ้างงานเพิ่ม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามและตั้งข้อสังเกตในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหล็ก ผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซาก ในอำเภอบางสะพาน จากการก่อสร้างโรงงาน ปัญหาการใช้ที่ดินก่อสร้างโครงการ และ การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนส่งผลผลิตภัณฑ์เหล็กบนถนนสาธารณะ ที่มีผลกระทบกับประชาชนในเขตชุมชนเมือง

นายเสกสรร วีรกุล อายุ 52 ปี คณะทำงานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง กล่าวว่า “วันนี้ทางกลุ่มได้มาคัดค้านการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยมีข้อกังวลในเรื่องของปัญหาเรื่องที่ดิน ที่จะใช้ขนถ่ายวัตถุดิบเข้ามาสู่โรงงาน ซึ่งบางส่วนยังคงมีการยื่นฟ้องร้องอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดกว่า 52 แปลง และในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทางกลุ่มได้มีการเฝ้าสังเกตติดตามปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในคลองแม่รำพึง ที่ปัจจุบันได้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง มันบ่งบอกให้เราว่าทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น รวมไปถึงปัญหาจากรถบรรทุกเหล็ก ที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หากมีการขยายก่อสร้างโรงงาน”.

Visitors: 32,080