วิลัย’วัยหวาน แข่งกีฬาสี

วันที่ 24 เม.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาสี ของโรงเรียนผู้สูงอายุ วิลัย’วัยหวาน รุ่นที่ 3 ประมาณ 200 คน โดยก่อนหน้านั้นได้ร่วมปล่อยขบวนแห่นักกีฬาแต่ละสี จากสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ไปตามถนนสายต่างๆ รอบเมืองหัวหิน สิ้นสุดที่ลานจอดรถชั้น 6 เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อทำการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาผู้สูงอายุวิลัยวัยหวานเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับโครงการนักเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหินมาแล้ว 2 รุ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ที่จะให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง โดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตรจำนวน 16 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.ซึ่งเมื่อจบคาบเรียนตามกำหนดแล้วจะมีพิธีรับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการอบรม.

Visitors: 32,078