เชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 24 เม.ย.62 ที่ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยจังหวัดจะจัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการทำบุญตักบาตรที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัด ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้

นอกจากนี้จังหวัดจะมีการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นสถานที่ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ พร้อมการจัดสถานที่รับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 พฤษภาคมนี้ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ หลังเก่า ขณะที่ในวันที่ 29 เมษายนนี้ เวลา 10.00 น.จังหวัดจะจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าด้วย

การประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการรายงานยอดผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1,664 คน ถือว่าเป็นจำนวนที่ยังไม่มาก ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทุกพื้นที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเดิม 37,551 คน สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ได้จำนวน 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานการขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและงานพิธีการ กลุ่มงานโยธา และกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้จิตอาสารายเดิมสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์คนไทยดอทคอม หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ส่วนจิตอาสารายใหม่ต้องไปลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยระบบจะปิดการรับสมัครในวันที่ 25 เมษายนนี้ เวลา 16.30 น.

Visitors: 32,078