พิธีพระราชทานเพลิงศพ 2 อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล

วันที่ 28 เม.ย.62 ที่เมรุชั่วคราววัดไกลกังวล ถ.เพชรเกษม เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล รวม 2 รูป ได้แก่พระครูอดุลบรรณสาร (เขียน สุนทรธัมโม) อดีตเจ้าคณะอำเภอหัวหิน อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวลองค์แรก และพระครูวิสุทธิปริยัตยานุกูล (สวัสดิ์ ธัมมปาโล) อดีตเจ้าคณะตำบลหัวหินเขต 2  อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวลองค์ที่ 2 โดยมีพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าอาวาสวัดต่างๆ พระสงฆ์ทั้งในเขตอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง แขกผู้มีเกียรติ ศิษยานุศิษย์และประชาชนนับพันคน ร่วมในพิธี ท่ามกลางความเศร้าโศกอาลัย

ประวัติพระครูอดุลบรรณสาร อายุ 73 พรรษา 52 เดิมชื่อ เขียน อนันตชิน เกิดวันที่ 23 ก.พ.2460 ที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ 6 พ.ค.2476 ที่วัดรัษฎาราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ต่อมาปี พ.ศ.2482 สอบได้นักธรรมเอก ปี 2489 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค เป็นครูสอนปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดเกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ ต่อมาปี 2499 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ที่ “พระครูอดุลบรรณสาร” จนถึงปี 2515 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไกลกังวลตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งวันที่ 3 พ.ย.2536 หลวงพ่อได้เกิดสำลักอาหารและเข้ารักษาตัวที่ รพ.หัวหิน และมรณภาพด้วยอาการสงบ

ส่วนพระครูวิสุทธิปริยัตยานุกูล เดิมชื่อ นายสวัสดิ์ จันทร์พรหมแก้ว อาชีพทำสวน โยมบิดามารดา ชื่อนายเข่ง - นางช่วย จันทร์พรหมแก้ว เกิดวันที่ 10 ส.ค.2483 ที่ ต.ถ้ำสิงขรณ์ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี กระทั่งอายุ 23 ปี เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2506 ที่วัดรัษฎาราม จ.สุราษฏร์ธานี ได้รับฉายา “ธรรมปาโล” จากนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ก่อนย้ายมาจำพรรษาที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จ.ประจวบฯ และสอบได้นักธรรมเปรียญ 4 ประโยค เป็นครูสอนบาลีและได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ เมื่อปี 2516  ต่อมาในปี 2536 พระครูอดุลบรรณสาร เจ้าอาวาสวัดไกลกังวลองค์แรก ได้มรณภาพ พระครูวิสุทธิปริยัตยานุกูล จึงได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการแทนเจ้าอาวาส นานถึง 5 ปี จนถึงวันที่ 7 ส.ค.2541 ได้รับการเลื่อนชั้นเป็นพระครูชั้นเอก เป็นเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่พระครูวิสุทธิปริยัตยานุกูล เป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ต่อมาหลวงพ่อได้เข้ารักษาตัวจากโรคหืดหอบ ก่อนมรภาพลงอย่างสงบ ปัจจุบันมีพระอธิการสุชาติ ปภัสโร เป็นเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล.

Visitors: 32,080