จี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เร่งสางปัญหาอุทยานสามร้อยยอด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 เมษายน 62 ชาวบ้านกว่า 200 คน จาก อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวิฑูรย์ รัศมี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อ.กุยบุรี เดินทางไปที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี พร้อมถือป้ายข้อความเพื่อทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจากการประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดแนวเขตอุทยานฯ ทับซ้อนกับที่ดินทำกินตั้งแต่ครั้งแรก พ.ศ. 2509 และครั้งที่ 2 พ.ศ.2525 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฝ่ายปกครองจังหวัด กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางมาประชุมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้าน 2 อำเภอ รวม 8 ตำบล 24 หมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการครอบครองเอกสารสิทธิ์ แต่ไม่สามารถทำกินได้ตามปกติ กรณีแนวเขตของอุทยานฯ ด้านทิศตะวันออก ตลอดแนวยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่ชาวบ้านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนหลายครั้ง ผ่านหน่วยงานในระดับจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางนานหลายสิบปี แต่ไม่มีความคืบหน้า

นายวิฑูรย์ กล่าวว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรังวัด เพื่อแบ่งแนวเขตให้ชัดเจน หลังจากมีการประกาศเขตอุทยานในปี 2525 โดยบางส่วนทับซ้อนกับที่ทำกินของชาวบ้าน ทำให้มีความขัดแย้ง มีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่รัฐ หากไม่มีความคืบหน้าชาวบ้านทั้งหมดจะรวมตัวเพื่อดำเนินการฟ้องร้องทวงสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม หลังจากมีเจ้าของที่ดิน นส.3 ก.พื้นที่ 29 ไร่ใน ต.เขาแดง อ.กุยบุรี ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุด โดยอ้างสิทธิจากร่องรอยการทำกินต่อสู้นานหลายสิบปี ต่อมาศาลได้พิพากษาถึงที่สุดให้ชนะคดี ซึ่งเป็นชาวบ้านเพียงรายเดียวใน ต.เขาแดง ที่ได้รับการครอบครองเอกสารสิทธิ์ ขณะเดียวกันพื้นที่ของชาวบ้านรายอื่น ทั้งตำบลอยู่ในเขตอุทยานฯทั้งหมด

นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าในอนาคตจะมีการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อน จากเส้นประในแผนที่ ที่มีการกำหนดเขต เมื่อปี 2525 โดยหน่วยงานในพื้นที่ รอเพียงหนังสือสั่งการจากกรมอุทยานฯ ซึ่งยืนยันต่อไปจะใช้แนวเขตจากเส้นทึบในแผนที่ ที่ประกาศเมื่อปี 2509 มีการอ้างอิงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เพื่อทำให้การยึดถือแนวเขตอุทยาน ในพื้นที่ 8 ตำบล มีความชัดเจนมากขึ้น

ขณะที่นายสิริน ชาวเพชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าหลังการประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อตามตามปัญหาการร้องเรียนในอนาคตจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิให้มีความชัดเจน จากการประกาศแนวเขต 2 ครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากการทำกิน โดยเฉพาะการประกาศแนวเขตอุทยานจากการใช้เส้นประในแผนที่แนวเขต ปี 2525 ซึ่งต่างจากแนวเขตที่ใช้เส้นทึบ จะต้องชัดเจนทั้งแผนที่ ที่กำหนด และการสำรวจพื้นที่จริงจะต้องพิสูจน์แล้วข้อมูลตรงกัน เพื่อให้โอกาสชาวบ้านนำเอกสารไปยื่นขอออกโฉนดที่ดิน โดยมีคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ พิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง “ทราบว่าการกำหนดแนวเขตก่อนหน้านี้ อุทยานฯ มีคำสั่งที่ 2898/2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการกำหนดแนวเขตอุทยานทั้งประเทศ เนื้อที่หลายพันไร่ แต่ขณะนี้ทราบว่าในเขตอุทยานเขาสามร้อยยอด ยังไม่มีความชัดเจนจากกระบวนการที่กำหนด ซึ่งสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบว่าการกำหนดแนวเขตล่าช้าจากสาเหตุใดและเพื่อให้ปัญหามีข้อยุติ ทุกหน่วยจะต้องบูรณาการในการทำงานร่วมกัน” นายสิริน กล่าว.

Visitors: 32,080