“หัวหิน” ตกแต่งหน้าวังไกลกังวล

วันที่ 1 พ.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์ หน้าวังไกลกังวล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยทีมเจ้าหน้าที่ดำเนินการประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สีเหลืองอร่าม พร้อมการผูกผ้าประดับสีเหลืองและสีขาว ตลอดแนวรั้ววังไกลกังวล รวมทั้งประดับไฟราว - ไฟหยดน้ำ ตามถนนเพชรเกษม ทั้งสองฝั่งให้เกิดความสว่างไสวในยามค่ำคืน อย่างสวยงามสมพระเกียรติ

ขณะที่ในช่วงเช้า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานลูกจ้าง และคณะนักเรียนผู้สูงอายุ วิ'ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 3 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินด้วย.

Visitors: 32,078