มอบของและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ, ส.อ.กันตินันท์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.อำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนายเลิศยศ  แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และคณะหน่วยกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หน่วยกาชาดอำเภอบางสะพาน, กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.กำเนิดนพคุณ เข้าให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันอังคารที่ 30 เม.ย.62 ที่ผ่านมา ในหมู่ที่ 3, 4, 5, 6 ต. กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จำนวน 62 ครัวเรือน พร้อมตรวจสภาพความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นหลังคาบ้าน ที่นอนและเครื่องใช้ภายในบ้าน  พร้อมกับมอบข้าวสารอาหารแห้ง  ถุงกาชาด ให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย และรอง ผอ.รมน.จังหวัด ประจวบฯ มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพระราหู  โครงการใจถึงใจ โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและความช่วยเหลือในเบื้องต้น.

Visitors: 32,080