ชาวหัวหินสวมเสื้อเหลือง วิ่งเทิดพระเกียรติฯ

เช้าตรู่วันที่ 5 พฤษภาคม 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ ‘Run For King’ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านหน้าวังไกลกังวล หัวหิน โดยมี ร.ต.ต. เฉลิมพล สินโพธิ์ ประธานชมรมคนวิ่งวังไกลกังวล นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ ชาวหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 200 คน สวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง โดยเส้นทางวิ่งเริ่มจากหน้าวังไกลกังวล ไปวนกลับที่ท่าอากาศยานหัวหิน เข้าถนนเส้นด้านข้างวัดไกลกังวล ผ่านสวนหลวงราชินี 19 ไร่ กลับถึงหน้าวังไกลกังวล รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร

นายนพพร กล่าวว่าพสกนิกรชาวหัวหินทุกคน รู้สึกดีใจปลาบปลื้มใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ในหลวง ร.10” และร่วมกันทำความดี โดยการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติไทย ในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย.

Visitors: 32,078