ชาวประจวบฯ ปลื้มปีติ ชมถ่ายทอดสดพระราชพิธี

วันที่ 5 พฤษภาคม 62 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ.เมืองประจวบฯ จากนั้นนำผู้ร่วมพิธี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จากส่วนกลาง ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดคลองวาฬ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธี ต่างรู้สึกปลื้มปีติ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสำคัญ ที่มีรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติและขอให้คนไทย ร่วมกันทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ที่บริเวณลานพิธีเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถนนสละชีพ เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง.

Visitors: 32,080