รพ.หัวหิน รับเงินพระราชทาน 80 ล้านบาท

วันที่ 10 พ.ค.62 พ.ญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าหลังจากโรงพยาบาลหัวหินได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 80 ล้านบาท จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการที่แต่ละโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานจะดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังเรียบร้อยแล้ว โดยโรงพยาบาลหัวหินจะซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์หัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมาโรงพยาบาลหัวหินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหิน ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ทางด้านโรคหัวใจและศูนย์อุบัติเหตุ จากมติคณะรัฐมนตรี จากนั้นก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่จะต้องเร่งจัดซื้อตามรายการที่นำเสนอขอเงินพระราชทานภายใน 3 - 6 เดือน สาเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากบางรายการเป็นเครื่องมือที่บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แล้วนำมาพัฒนาศักยภาพของศูนย์หัวใจ เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง ในอนาคตจะมีเครื่องตรวจหัวใจรุ่นใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจด้านระบบประสาท เช่น หลอดเลือดในสมองได้ด้วย ดังนั้นผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจากรักษาโรคหัวใจ ที่มีความซับซ้อน ส่วนศูนย์อุบัติเหตุจะมีเครื่องมือด้านศัลยกรรมประสาท เพราะฉะนั้นคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุทางสมองหรือเป็นโรคทางสมอง ก็จะได้รับการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ โดยรับผู้ป่วยส่งต่อจากพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น ในฐานะโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพิเศษในการรักษาด้านหัวใจและอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันเครื่องมือที่โรงพยาบาลหัวหินต้องการเร่งด่วนในระยะสั้น คือเครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดเพื่อทำศัลยกรรมในระบบปัสสาวะ.

Visitors: 31,678