ขีดเส้นโรงแรมเถื่อน เร่งขอใบอนุญาตภายใน 30 วัน

วันที่ 16 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบฯ นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหิน น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักต่างๆ ในเขตอำเภอหัวหิน เพื่อชี้แจงแนวทางการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พัก ที่มีการให้บริการ ที่เข้าข่ายเป็นโรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารชุด ฯลฯ ให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตก่อสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อาคารต่างๆ

นายธนนท์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ลงนามในประกาศอำเภอ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการกิจการโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ โรงแรม 2547 ในพื้นที่ อ.หัวหิน ให้ยื่นคำขอใบอนุญาต ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษอาญาตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ และมีโทษปรับอีกไม่เกินวันละ 1 หมื่นบาท ตลอดระเวลาที่ยังฝ่าฝืน หลังจากมีการสำรวจพบว่าในพื้นที่ อำเภอหัวหิน มีการลงทุนเพื่อประกอบกิจการที่พักในรูปแบบต่างๆ จำนวนมาก

“ได้รับรายงานว่ามีการนำบ้านพักอาศัย บ้านเป็นหลัง บ้านพูลวิลล่า บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นท์ รวมกว่า 170 แห่ง ประกอบกิจการในลักษณะการให้บริการสถานที่พักชั่วคราวสำหรับบุคคล โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการเช่าที่พักต่ำกว่าการเช่ารายเดือน เป็นบริการที่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจโรงแรม ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยที่มีคุณภาพและผลกระทบกับภาพลักษณ์ของเมืองหัวหิน ที่มีสถานที่พักตากอากาศในระดับโลก กระทบปัญหาความมั่นคงภายในกรณีชาวต่างชาติเข้าพัก โดยผู้ประกอบการไม่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการเพื่อประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เพื่อยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้องที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 หลังจากนั้นเมื่อมีประกาศอำเภอ แจ้งให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประกอบการรายใดที่ยังฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติจากกรณีการใช้อาคารที่พักอาศัยเปิดเป็นโรงแรม รวมทั้งตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ สำหรับการนำอาคารชุดในคอนโดมีเนียม เปิดเป็นห้องพักรายวัน จะไม่มีมาตรการผ่อนผันใดๆ แต่เจ้าหน้าที่จะทำการล่อซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยอมรับว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเนื่องจากค่าเช่ามีราคาแพง”

ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรายหนึ่งระบุว่า จากมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขอเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองอำเภอ ตรวจสอบโรงแรมใน อ.หัวหิน ที่ทางราชการออกใบอนุญาตจำนวนมากเข้าข่ายการใช้อาคารผิดประเภทปัจจุบันยังเปิดให้บริการตามปกติ โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายตาม พ.ร.บโรงแรม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ขณะยื่นต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี เบื้องต้นหากโรงแรมใดใช้อาคารที่ไม่ถูกต้องตามที่ยื่นขออนุญาต เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรสั่งระงับใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดทันที สำหรับการจัดระเบียบโรงแรมที่ไม่ถูกต้อง ขอให้ทางราชการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเนื่องจากยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากต้องการทำให้ถูกต้อง แต่บางส่วนอาจจะต้องยกเลิกกิจการจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย.

Visitors: 28,739