จัดเสวนาให้ความรู้วันความดันโลหิตสูงโลก

วันที่ 17 พ.ค.62 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปิดงานเสวนาหัวข้อ “ความดันสูง คุมยาก แต่คุมได้” เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก มี นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พญ.วนิดา ลิขสิทธิพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วยนางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน - ปราณบุรี สมาชิกชมรมและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมรับฟัง

พญ.วนิดา กล่าวว่า สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก หรือ World Hypertension Day โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้ประชากรทั่วโลก เพิ่มความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมากกว่า 90 % ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จะเป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ มักพบเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป นอกจากนี้กรรมพันธุ์ ความอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ความเครียด การรับประทานอาหารรสเค็ม หรือผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงาน จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลัง ส่วนอีก 10 % จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแบบมีสาเหตุ มักพบในคนที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี สาเหตุเกิดจากโรคไต โรคคอพอกชนิดตาโปน โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด ผลจากการใช้ยาบางชนิด ความดันโลหิตยิ่งสูง ยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดโรค อันตรายจากความดันโลหิตสูง สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆ อาทิ หัวใจวายเฉียบพลัน เส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ไตวาย เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งการดูแลรักษาเมื่อมีความดันโลหิตสูง สามารถรักษาโดยการไม่ใช้ยา ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดำรงชีวิต ได้แก่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ รับประทานผัก ผลไม้เพิ่มมากขึ้น ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดความอ้วน งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา สำหรับการรักษาโดยการใช้ยา ควรจะเริ่มเมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะก่อนเกิดความดันโลหิตสูง หรือในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน โรคไตอยู่แล้ว ซึ่งยาลดความดันโลหิตสูงนั้นมีอยู่หลายกลุ่ม การเลือกใช้ยาจึงต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป ตามดุลพินิจของแพทย์ซึ่ งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน

นอกจากนี้ เชฟณิชา โสรี และ น.ส.เสาวลักษณ์ นวฤทธิอัศวิน นักโภชนาการจากกูร์เมท์ เฮ้าส์ ได้สาธิตการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในเมนูชื่อว่า “สลัดกรุบกรอบ” พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย.

Visitors: 28,741