เปิดงาน ‘Smart Product by Farm@Home’

วันที่ 17 พฤษภาคม 62 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน Smart Product by Farm@Home ผลิตภัณฑ์ดีเด่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่ 2 (สสก.2) จ.ราชบุรี นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันตก นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหินพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

โดยภายในงานจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน จำนวน 32 บูธ ได้แก่ โซนแสดงและจำหน่ายสินค้า โซนอาหารพร้อมรับประทาน (Foodstreet) จำนวน15 บูธ โซนต้นไม้ จำนวน 8 บูธ รูปแบบงาน คือ “Smart Product Smart รักษ์โลก” โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันตกรวมทั้งสิ้นกว่า 55 บูท ภายในงานจะพบกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่คัดสรรเป็นอย่างดี ปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ความใส่ใจในการผลิต โดยใช้ความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผลิตสินค้าที่คุณภาพและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

อีกทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยสินค้าที่ร่วมในการจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทผลผลิตสด เช่น ส้มโอ มะพร้าว กล้วย มะม่วง ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรปลูกด้วยความตั้งใจ ปลอดสารพิษไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน GAP ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ใช่วัตถุดิบจากธรรมชาติปลอดสารพิษ ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายหลายชนิด เช่น มะพร้าวแปรรูป กล้วยแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมไทยสินค้าหัตถกรรมและผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ผ้ามัดหมี่ ศิลปะประดิษฐ์จากดินไทย งานหัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา สินค้าหัตถกรรมและผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยเชิญชวนผู้ประกอบการใช้ภาชนะใส่ของผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ลดการใช้พลาสติกและเชิญชวนผู้ซื้องดรับถุง ใช้ถุงผ้า เพื่อลดโลกร้อน

นายชาตรี กล่าวว่า เกษตรยุคใหม่เป็นการส่งเสริมการเกษตรเน้นตลาดนำการผลิต โดยพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถผลิตสินค้าเชิงคุณภาพ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งงาน Smart Product by Farm@Home ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี จึงขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าได้ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 62 ที่ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบฯ”.

Visitors: 28,739