“ในหลวง” พระราชทานเลี้ยงตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 20 พ.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ร่วมปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระแวนชายแดน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ณ กองกำกับการ 1 กองบังคับฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้นำเหล่าข้าราชการร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านกระแสพระราชดำรัสทรงขอบใจ ความว่า “ตามที่ใต้ฝ่าละลองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจและทรงชมเชยทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดงานพระราชทานเลี้ยงทรงขอบใจร่วมแรง ร่วมใจถวายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 20 พ.ค.2562 ณ สนามเสือป่า ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมนำเหล่าข้าราชการร่วมตั้งปฏิญาณว่าจักจงรักภักดีและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญดำรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญ” ต่อมาประธานในพิธีได้นำเหล่าข้าราชการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ประธานและผู้บังคับบัญชาร่วมถ่ายภาพบนเวที จากนั้นผู้บังคับบัญชาประธานได้นำกำลังพลเข้านั่งประจำที่ เพื่อรับชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีวงดุริยางค์ทหารบก จากมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี มาแสดงตลอดทั้งงาน.

Visitors: 28,741