จิตอาสา “หัวหิน” ร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อม

วันที่ 22 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ทแอนด์วิลล่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงวัย จำนวนกว่า 250 คน ที่จบหลักสูตรการอบรม วิ’ลัยวัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน รุ่นที่ 3 ด้วยความภาคภูมิใจโดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน แขกผู้มีเกียรติและครอบครัวนักเรียนผู้สูงอายุร่วมแสดงความยินดี

โครงการนักเรียน วิ’ลัยวัยหวาน จัดขึ้นโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน จุดประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความสุขให้กับผู้อายุ และเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ รวมถึงให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและมีกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง โดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตร จำนวน 16 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ซึ่งเมื่อจบคาบเรียนตามกำหนดแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการอบรม.

Visitors: 28,740