ผู้ว่าฯ ประจวบฯ เปิดงานมหรสพสมโภช

ช่วงเย็นวันที่ 22 พฤษภาคม 62 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ที่บริเวณลานพิธีเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ นายภิรมย์ นิลทยา และนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน สวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ กล่าวถวายพระพร เสร็จแล้วจึงเริ่มการแสดงชุดแรก “ขวัญชาติธงชัย” ของชมรมดนตรีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อด้วยการแสดงมหกรรมดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ การแสดงจินตลีลา ชุด ราชาทรงพระเจริญ ของโรงเรียนอรุณวิทยา อำเภอทับสะแก การแสดงโขน ตอน ยกรบ ของโรงเรียนบ้านห้วยมงคล อำเภอหัวหิน การแสดงชุดอาศิรวาทเทิดพระยศทศราช โดยโรงเรียนประจวบวิทยาลัย การแสดงชุดเริงกลองยาว ของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอทับสะแก การแสดงชุดผ้าขาวม้าหัตถศิลป์ เทิดพระเกียรติพระทศมินทร์ปิ่นสยาม โดยโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนหนองพลับวิทยา อำเภอหัวหิน

สำหรับงานมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัฒนธรรมและสถานศึกษาต่างๆ มาแสดงให้ประชาชนได้รับชมทุกวันของการจัดงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงหนังตะลุง ละครชาตรีและหนังกลางแปลง การจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิสาขบูชา การสาธิตภูมิปัญญาอาหารคาว ขนมหวาน เครื่องดื่มสมุนไพร ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ โดยสวมใส่ชุดสุภาพโทนสีเหลือง พร้อมกันนี้กรมการปกครองได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการตลาดสินค้าเกษตร บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดฯ โดยนำสินค้าเกษตรหลายชนิดมาจำหน่ายในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2562 ด้วย.

Visitors: 28,737