ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางน้ำ

วันที่ 26 พ.ค. 62 ที่บริเวณท่าน้ำวัดวังยาว ริมแม่น้ำกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ นางราตรี คงเจริญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุยบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ทางน้ำขึ้น ร่วมกับอำเภอกุยบุรี, สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี, หน่วยกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี หน่วยกู้ชีพ อบต.หาดขาม

การฝึกซ้อม เป็นการจำลองว่ามีอุบัติเหตุเรือชนกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหนักและเบาแตกต่างกัน ซึ่งในการฝึกจะมีทั้งเรือเร็วเข้าช่วยเหลือรับผู้บาดเจ็บมาส่งให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่อยู่บนฝั่ง มีการส่งชุดประดาน้ำเข้าช่วยค้นหาผู้จมน้ำ ส่วนบนฝั่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานปกครอง ตำรวจและกู้ชีพ แยกกันทำงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วย

ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้มรุนแรงและขยายวงกว้าง ครอบคลุมและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ ประกอบกับอำเภอกุยบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำ คูคลอง และในทะเล ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมามาพักผ่อน เล่นน้ำกันตลอดทั้งวัน ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุอำเภอกุยบุรี ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงจัดกิจกรรมซักซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อบูรณาการ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพด้วย.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 28,741