กำหนดแนวทางอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำกุยบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายณัฏฐกิตติ์ คงชุม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคเพื่อไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทีมงานจากศูนย์ประสานงานของพรรค เดินทางมาร่วมประชุมกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ณ ศาลาวัดกุยบุรี อ.กุยบุรี มีนายชวน เอมโอฐ ปราชญ์ชาวบ้าน  นายวินัย ดาวเรือง ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านหนองเกด นายชูชีพ คงอภิรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลกุยบุรี และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพของแม่น้ำกุยบุรี

หลังจากที่ร่วมกันหารือแนวทางอนุรักษ์คูคลองแล้ว คณะที่เข้าประชุม จึงได้ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำกุยบุรี บริเวณท่าน้ำวัดกุยบุรี ซึ่งในบริเวณนี้ ถึงแม้จะมีตลิ่งสูง แต่เมื่อถึงเวลาฤดูน้ำหลาก โดยเฉพาะเมื่ออ่างเก็บน้ำยางชุม ซึ่งเป็นต้นน้ำ มีน้ำล้นสปิลเวย์แล้ว ก็จะไหลลงมาจนล้นตลิ่งและไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งต่างก็เห็นว่าสมควรที่จะมีการปรับปรุงริมตลิ่งให้มีความมั่นคง ไม่ถูกน้ำกัดเซาะจนพัง รวมถึงการขุดลอกคูคลองให้น้ำได้ระบายได้สะดวกเมื่อถึงเวลาน้ำหลาก ทั้งนี้ทางคณะที่ร่วมประชุมจะนำเรื่องทั้งหมดไปเสนอให้ภาครัฐเพื่อเร่งปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

      
ด้านนายวิชิต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ได้มาพบและเสนอความเห็นว่า แม่น้ำกุยบุรีซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักสายเดียวที่สำคัญและเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ของชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอกุยบุรีและพื้นที่ข้างเคียง การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำกุยบุรีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงควรร่วมกันตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ทั้งนี้นายณัฏฐกิตติ์ คงชุม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ภาคประชาชนให้ความสำคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทางสำนักงานฯ ยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริม และจะเป็นผู้ประสานงานให้ภาคส่วนต่างๆ ของทางราชการเข้ามาร่วมทำงานต่อไป.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 28,738