เตรียมสร้างบ้านให้เด็กยากจน ที่มารดาขาหัก

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62  พลตรีรังษี  กิติญาณทรัพย์  ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1, พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ พร้อมด้วย ร.ท.ณัฐดนัย  สุขทวี  เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.อ.ปราณบุรี, ร.ท.กิตติศักดิ์  คงกะเรียน มว.รส.ที่ 2 อ.ปราณบุรี และนางกาญจนา อากาศเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลปากน้ำปราณ ลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวให้เด็กหญิงวิลาวัล  แสนสุข และมารดา  หลังจากที่ กอ.รมน.ประจวบฯ  ร่วมกับโรงเรียบปากน้ำปราณ  ในโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม  พบว่า ด.ญ.วิลาวัล แสนสุข นักเรียนของโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ซึ่งเป็นเด็กยากจน มีมารดาที่ประสบอุบัติเหตุขาหักและมีที่พักอาศัยที่ยากลำบาก   ทั้งนี้กองช่างเทศบาลปากน้ำปราณ ได้ประมาณการค่าก่อสร้าง เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุวงเงิน 80,000 บาท จากกองทัพภาคที่ 1 เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างต่อไป.

Visitors: 28,739