เร่งปรับปรุงแหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้าน หลังประสบปัญหาภัยแล้งมานาน

วันที่ 29 พ.ค.62 หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวว่าประชาชนหมู่ 1 บ้านวังด้วน ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคของประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ลำคลองหว้าโทนซึ่งอยู่ติดกับบ่อน้ำดิบ มีตะกอนดินทรายสะสมจนตื้นเขินมาแล้วหลายปี และบริเวณฝายมะขามเฒ่าที่มีไว้กั้นน้ำในลำคลองก็ชำรุด มีรูรั่ว ทำให้คลองหว้าโทนไม่สามารถกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้งานได้

ต่อมานายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 พร้อมนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ และทีมงานพรรคเพื่อไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายจำเริญ โถแก้ว ผู้ใหญ่บ้านวังด้วน นายสุวรรณ อินทรวงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1 บ้านวังด้วน และนำข้อมูลทั้งหมดเข้าปรึกษากับนายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนายสวงให้ข้อมูลว่า พื้นที่บ้านวังด้วน ต.ห้วยทราย เป็นพื้นที่ติดชายทะเล มีแหล่งน้ำจืดและน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค เฉพาะน้ำที่แทรกอยู่ใต้ผิวดินชั้นบนเท่านั้น การขุดเจาะน้ำบาดาลจะมีปัญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพของน้ำ ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน เบื้องต้นสำนักงานฯ แนะนำให้ขุดหาแหล่งน้ำจืดอื่นเพิ่มเป็นแหล่งน้ำสำรองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านจึงประชุมหมู่บ้านเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนแสดงความเห็นร่วมกันตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 3 มาตรา 43 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บุคคลและชุมชน ย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ จัดการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนฯ ก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เร่งทำการขุดลอกตะกอนดินทรายในคลองหว้าโทน ตบแต่งตลิ่งทั้งสองฝั่งให้แข็งแรง พร้อมทั้งซ่อมแซมรอยรั่วของฝายมะขามเฒ่า โดยมติทั้งหมดนี้ได้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ติดตามและประสานขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชนให้ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือหนักในการขุดลอก ซึ่งมีเอกชนร่วมกันนำเครื่องจักรกลมาขุดลอกคลองหว้าโทน ที่ตื้นเขินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลำคลองได้มีความลึกและสามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำประปาหมู่บ้านต่อไป.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา..รายงาน

Visitors: 28,739