นำพสกนิกรวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึก “ร.7”

วันที่ 30 พ.ค. 62 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ครบรอบปีที่ 78 แห่งการเสด็จสวรรคต (30 พ.ค.2484) หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ “รัชกาลที่ 7” บนเขาหินเหล็กไฟ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีผู้แทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ศาลจังหวัดหัวหิน อัยการจังหวัดหัวหิน อำเภอหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานทางหลวงที่ 15 ตำรวจ ทหาร โรงแรม ศูนย์การค้าฯ สถานศึกษา คณะครู นักเรียนและประชาชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการและทรงมีต่อพสกนิกรชาวหัวหิน ที่ทรงริเริ่มให้หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังไกลกังวลขึ้น ทรงดำริให้มีการก่อสร้างตลาดฉัตร์ไชย ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล จึงทำให้หัวหินกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ “หัวหิน”อีกด้วย.

Visitors: 28,741