วังไกลกังวลเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร

วันที่ 2 มิถุนายน 62 ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ โดยช่วงเช้าวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 06.00 น. มีกิจกรรมทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองจังหวัด จากนั้นมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ลงสู่ท้องทะเลอ่าวประจวบฯ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เวลา 08.45 น.มีพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ลานพิธีเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดฯหลังเก่า นอกจากนี้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ที่บริเวณห้วยคลองวาฬ หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง สำหรับช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. มีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ลานพิธีเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีโดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง

ส่วนที่อำเภอหัวหินกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 07.00 - 08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน - หอนาฬิกา และบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เวลา 07.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์ โดมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 99 รูป บริเวณถนนแนบเคหาสน์ หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ศาลาราชประชาสมาคม ชั้น 1 วังไกลกังวล พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีถึงเวลา 16.30 น. เวลา 18.00 น. พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ โดยเชิญชวนหน่วยงาน ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ (สท) ด้านหน้าหน่วยงาน สถานประกอบการและอาคารบ้านเรือนตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2562.

Visitors: 28,739