วิ่งการกุศล Phachuap Run For Love

วันที่ 2 มิถุนายน 62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาชายหญิง ทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 2 พันคน ในงานวิ่งการกุศล (Phachuap Run For Love @Hua Hin 2019) เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องปั้มหัวใจอัตโนมัติให้กับศูนย์หัวใจโรงพยาบาลหัวหิน จากสวนหลวงราชินี 19 ไร่ ผ่านจุดสำคัญของเมืองหัวหิน เช่น วังไกลกังวล สะพานปลาหัวหิน ชุมชนเก่าริมทะเล สถานีรถไฟหัวหิน ตลาดฉัตร์ไชย โรงพยาบาลหัวหิน วกกลับมาจุดเริ่มต้นท่ามกลางอากาศเย็นสบาย

นอกจากโครงการวิ่งการกุศลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างสุขภาพ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหัวหินในช่วง Low season รวมถึงระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (Automated CPR Machine) มูลค่าประมาณ 8 แสนบาท ให้กับศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งมีความสำคัญในการฟื้นคืนชีพ

สำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤตและเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยปีละ 3,000 คน และมีภาวะหัวใจวายปีละ 300 คน มีผู้ป่วยที่สามารถได้รับการฟื้นคืนชีพได้เพียง 1 ใน 3 ราย เนื่องจากขาดแคลนทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือการแพทย์ที่สำคัญดังกล่าว.

Visitors: 28,739