โรตารีรอยัลหัวหิน ได้นายกหญิงไทยคนแรก

1 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมอมารี หัวหิน สโมสรโรตารี รอยัลหัวหิน ได้จัดพิธีสถาปนานายกสโมสรคนใหม่ สำหรับปีบริหาร 2562 - 2563 โดยมีพลโทคณิต แจ่มจันทรา ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล ภาค 3330 เป็นประธาน

นายกนภา แก้วเต็ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน ซึ่งหญิงคนไทยคนแรก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2552 โดยชาวต่างชาติที่มาพำนักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอหัวหินและชะอำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มาร่วมกันก่อตั้งสโมสร เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่หัวหินและใกล้เคียง

ปัจจุบันสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน ก่อตั้งมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เป็นสโมสรขนาดใหญ่ มีจำนวนสมาชิกถึง 52 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จาก 15 ประเทศ นายกนภา แก้วเต็ม เดิมอยู่ในสาขาอาชีพการการจัดการธุรกิจการบินมาตลอด จนเกษียณและย้ายมาอยู่หัวหิน ในปีที่ผ่านมาเป็นประธานกรรมการฝ่ายโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ของสโมสรโรตานีรอยัลหัวหิน มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมมากมาย อาทิ โครงการสร้างสนามเด็กเล่นพัฒนาทักษะสมอง สร้างห้องสมุดพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้โรงเรียนบ้านหนองขอน บริจาคเครื่องมือแพทย์ และคอมพิวเตอร์ให้โรงพยาบาลหัวหิน ฯลฯ จึงได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งนายกสโมสรคนใหม่ในปีนี้

ซึ่งบรรยากาศในค่ำคืนวันสถาปนามีแต่ความเป็นกันเอง ระหว่างมวลมิตรโรแทเรียน จากหลายสโมสร อาทิ สโมสรโรตารีหัวหิน สโมสรโรตารีเพชรบุรี สโมสรโรตารีปราณบุรี สโมสรโรตารีกรุงเทพ ฯลฯ และมีการมอบรางวัลโรแทเรียนดีเด่นแห่งปีบริหาร 2561 - 2562 ให้แก่นางเบญจมาส อ่วมสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประธานกรรมฝ่ายบริการเยาวชน สมาชิกก่อตั้ง และ Mr.Peter Wydler เหรัญญิกสมาคม อีกด้วย.

Visitors: 28,737