ผู้ว่าฯ ประจวบฯ นำพสกนิกรลงนามถวายพระพร

วันที่ 3 มิถุนายน 62 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตำรวจ ทหาร สถาบันศึกษา ประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน ทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนสวมเสื้อเหลืองทยอยลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างไม่ขาดสาย

ขณะที่บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นำข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวหัวหินร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่บริเวณถนนแนบเคหาสน์ หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 จากนั้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.

Visitors: 28,740