ทับสะแก จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงชายหาดแหลมกุ่ม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 มิ.ย. 62 ที่ชายหาดแหลมกุ่ม หมู่ที่ 7 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะชายหาดแหลมกุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะในพื้นที่ชายทะเลหาดแหลมกุ่ม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

โดยมีนายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายวิจิตร ตังคณากุล นายก อบต.นาหูกวาง นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นายสราวุธ ทอดสนิท ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก นายวิโรจน์ ทองเกิด กำนันตำบลนาหูกวาง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว ที่เปรียบเหมือนปอดของชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชายหาดแหลมกุ่มหมู่ที่ 7 ตำบลนาหูกวางอีกด้วย.

ณัฐธภพ พันสาย...รายงาน

Visitors: 28,739