จิตอาสา 904 ลอกผักตบชวา

วันที่ 3 มิ.ย.62 นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 4  ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายเอกชัย  ปิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำรถขุดไฮดรอลิกแขนตักยาว เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ร่วมกับโครงการจิตอาสา 904 ลอกผักตบชวา ที่ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ  และ "ลูกเสือกิจอาสาฯ" ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิ.ย.62 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในรัชกาลที่ 10.

Visitors: 28,739