ผู้ว่าฯ ประจวบฯ นำพสกนิกรจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันที่ 3 มิ.ย.62 ที่ลานพิธีเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังเก่า ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยพรมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562

โดยช่วงแรกหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ขึ้นวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นเวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา.

Visitors: 28,737