รวมพลคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันสานต่อกองทุนสถานศึกษา

วันที่ 4 มิถุนายน นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด ในนามตัวแทนผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ กล่าวเปิดโครงการ “แยกก่อนทิ้ง...ขยะสร้างประโยชน์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 หลังจากอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยเป็นการรวมพลชาวสหวิริยาและพี่น้องชาวบางสะพาน ที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมปฎิญาณตน ในการมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างวัฒนธรรมในการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรและขยายผลสู่ชุมชน จัดโดยส่วนงานบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม SVL Group เปิดโอกาสให้พนักงานและชุมชนชาวบางสะพาน นำขยะมาแลกไข่ไก่ และกล้าไม้ ณ ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ได้ขยะรวมทั้งสิ้น กว่า 600 กิโลกรัม แยกเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และกล่องกระดาษ ไข่ไก่ที่แจกไปทั้งสิ้น จำนวน 1,500 ฟอง และกล้าไม้ จำนวน 600 ต้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า “ในนามตัวแทนผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังเรื่องระบบการจัดการขยะที่ดี ตามโครงการ “แยกก่อนทิ้ง...ขยะสร้างประโยชน์” เราเชื่อในพลังของความร่วมมือ ร่วมใจ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้นำและชุมชน รวมถึงพนักงานทุกๆ คนที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรม 5 มิถุนายน... เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม...รายงาน

Visitors: 28,741