จัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ทำความสะอาดชายหาด ปีที่ 11

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิ.ย.62 ที่บริเวณลานกิจกรรม หน้า อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมเก็บขยะชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแม่รำพึง โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายสุรศักดิ์ สิงคิริบูลย์ กำนัน ต.แม่รำพึง นส.วนิดา จีรกุล นายก อบต.แม่รำพึง พร้อมทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการ "เอสเอสไอ... รักษ์ชายหาด ปีที่ 11" โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึง เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชายหาดแม่รำพึง

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปเครือสหวิริยา กล่าวว่าเนื่องในวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี ทางองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จึงนำคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ส่วนราชการสถานศึกษา ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้าผู้นำชุมชนและจิตอาสา จำนวน 1,000 คน ร่วมกิจกรรม “SSI Beach Clean Up”วันสิ่งแวดล้อมโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 11โดยทำความสะอาดตลอดแนวชายหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน เพื่อส่งมอบความสวยงามกลับคืนสู่ธรรมชาติ และในปีนี้จะมีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำมารวมและคัดกรองตามจุดคัดแยกที่กำหนดไว้ จำนวน 4 จุด ตลอดแนวชายหาด ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยมีคณะครูและกรรมการธนาคารขยะจากโรงเรียนบ้านสวนหลวง ร่วมเป็นจิตอาสา และรับผิดชอบจุดดังกล่าว ซึ่งขยะที่สร้างมูลค่าและทำประโยชน์ได้ จะมอบให้กับธนาคารขยะของโรงเรียนต่อไป

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอสเอสไอทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ และการอำนวยความสะดวกจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งทำให้พนักงานบริษัท สผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ทบริเวณชายหาดแม่รำพึงและจิตอาสาชาวบางสะพาน ทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม...รายงาน

Visitors: 28,737