คปภ.เร่งจ่ายค่าสินไหมให้ครูฝึกและนักเรียนนายสิบ

วันที่ 8 มิ.ย.62 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบกองทัพบก ถูกระเบิดเสียชีวิตระหว่างการสาธิตและฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะฝึกซ้อม ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา เบื้องต้นตนได้สั่งการให้สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่                  

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย โดยกองทัพบกได้ทำประกันภัยกลุ่มไว้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พลพิเศษ” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี8 - 0021 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ง จ.ส.อ.สมชาย อยู่ในกลุ่มข้าราชการชั้นประทวน จึงได้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท

นอกจากนี้ จ.ส.อ.สมชาย ได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ กับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 612000651652 วงเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 300,000 บาท เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2576 (ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี) และกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา กรมธรรม์เลขที่ 100000108236088 ไว้กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองจากการประกันชีวิตกลุ่ม วงเงิน 110,000 บาท และการประกันภัยอุบัติเหตุธรรมดา (อ.บ.1) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยสรุปทายาทของ จ.ส.อ.สมชาย จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยที่ทำไว้ รวมเป็นเงิน 798,000 บาท

ส่วนนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่านักเรียนนายสิบกนกพล ไม่ได้ทำประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุไว้แต่อย่างใด แต่ก็ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยกลุ่ม ที่กองทัพบกทำไว้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พล” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี6 - 0028 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม อยู่ในกลุ่มนักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท 

ในส่วนของการติดตามเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของจ่าสิบเอกสมชาย และค่าสินไหมทดแทน ให้กับนักเรียนนายสิบกนกพล นั้น สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยและลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยได้รับรายงานจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ว่ากำลังเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อเป็นการบรรเทาความสูญเสียให้กับครอบครัวของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกอย่างเร่งด่วนพิเศษ

"สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของ จ.ส.อ.สมชาย ธนบัตร และนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างทำการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ โดยผมได้มอบหมายให้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร นำพวงหรีดร่วมไว้อาลัยกับการจากไปอย่างกล้าหาญแบบชายชาติทหารของ จ.ส.อ.สมชาย ณ สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือก หมู่ที่ 1 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รวมทั้งได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกทางด้านประกันภัยให้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัยในทุกๆ อาชีพ เพื่อเป็นการเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ส่วนที่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนนายสิบ กนกพล โพธิ์อิ่ม ที่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบ รุ่นที 43 ของศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จนมือขวาขาด และมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามลำตัวและด้านหลัง ได้พักรักษาตัวที่ห้องพักพิเศษ 7 ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ มือขวาได้รับพันผ้าไว้เป็นอย่างดี ไม่มีอาการเจ็บปวดบาดแผลแล้ว โดยมีมารดาที่มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์มาคอยดูแล จากการสอบถามทั้งแม่และลูก ให้ข้อมูลตรงกันว่ากองทัพบกได้ดูแลเป็นอย่างดี ผู้บังคับบัญชาและครูฝึก ได้มาเยี่ยมเยียนตลอด พร้อมมีสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงให้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อใด และจะทำอย่างไรต่อไป

เมื่อถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้น นายสิบกนกพล บอกว่าตนได้เรียนภาคทฤษฎีมาก่อนแล้ว วันเกิดเหตุเป็นวันปฏิบัติจริง ตนเป็นคนปฏิบัติคนแรก เพราะชื่อชึ้นต้นด้วย ก.ไก่ อาจจะมีประหม่าบ้าง ตนก็ดึงสลักแล้ว แต่ลูกระเบิดหลุดจากมือไม่ดี ทำให้ขว้างไม่พ้นแนวบังเกอร์ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ตอนนั้นรู้ว่ามือตนขาดแน่นอน ส่วนครูฝึกก็อยู่ไม่ไกล จึงถูกแรงกระแทกจากระเบิดจนเสียชีวิต

ทั้งนี้นายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม เป็นลูกชายคนเดียว บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบที่ค่ายทหารจังหวัดลพบุรี และได้มาเรียนที่ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี เมื่อหนึ่งเดือนเศษเท่านั้น.

พิสิษฐ์  รื่นเกษม...รายงาน

Visitors: 28,741