ช่วยเหลือผู้พิการยากไร้

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยนายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง, นายสายันต์ อยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ร่อนทอง, ส.อ.กันตินันท์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.อ.บางสะพาน, มว.รส.ที่​ 1 อ.บางสะพาน ร้อย รส.ศร. ลงพื้นที่พบผู้ยากไร้และผู้พิการ เพื่อมอบรถวีลแชร์ และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากมูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้แก่นางสาวสุมาลี เพ็ชรทอง อายุ 38 ปี อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่  หมู่ 1 บ้านดอนสำนัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ในที่ดินที่ผู้ใจบุญให้ปลูกเพิงพัก ซึ่งขาพิการเดินไม่ได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก โดยมีสมาชิกที่ร่วมอาศัยด้วยกัน จำนวน 6 คน มีบุตรต้องดูแล สามีมีอาชีพรับจ้าง ส่วนแม่ซึ่งชราคอยดูแลผู้พิการ มีความประสงค์อยากได้ความช่วยเหลือในการต่อเติมที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยชำรุดทรุดโทรมมาก  คณะได้ให้กำลังใจและจะประสานงานผู้ใจบุญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป

หลังจากนั้น พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ประจวบฯ, พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ประจวบฯ ร่วมกับ มว.รส.ที่ 1 อ.บางสะพานน้อย ร้อย รส.ประจวบฯ นายสุรพล ศรีมนฑา นายก อบต.ช้างแรก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต.ช้างแรก, เจ้าหน้าที่ อบต.ช้างแรก ลงพื้นที่พบปะผู้ยากไร้และผู้พิการในตำบลช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จำนวน 2 ราย คือนายสำเร็จ เกตุย้อย อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย พิการไม่สามารถเดินได้ ไปรับการรักษาโดยการนวดบำบัด อีกรายนายวิชัย ชัยโชค หมู่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย พิการไม่สามารถเดินได้ พักอาศัยอยู่ที่บ้านโครงการซ่อมและสร้างบ้านกาชาดช่วยผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

หลังจากสอบถามความเป็นอยู่และการดูแลช่วยเหลือในขั้นต้น พร้อมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจในการใช้ชีวิตแก่ผู้พิการทั้งสองคน รวมถึงญาติที่ดูแล ต่อจากนั้นได้มอบรถวีลแชร ์และสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งได้รับจากมูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจโดย ดร.มาลัย ผิวพรรณ ให้กับผู้พิการทั้งสอง เพื่อใช้ประโยชน์ด้วย.

Visitors: 28,740