กฟผ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมผลิตไฟฟ้า

วันที่ 11 มิ.ย.62 ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสวาท สุขทา หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์รถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์” งานเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแกครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ กฟผ.ร่วมกิจกกรม

โครงการเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งการสร้างสรรค์สมดุลทางพลังงาน ผ่านกิจกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ การทดลองปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ที่สามารถเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เริ่มต้นที่ดีและสำคัญยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีนี้การแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 จ.ประจวบฯ สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า 100 ทีม โดยจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนเป็นต้นไป สำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละสาย จะเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเปิดศูนย์ คือวันที่ 6 กรกฎาคม 62 ซึ่งภายในงานยังได้มีกิจกรรมต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ มาออกบูธด้านนิทรรศการนวัตกรรมด้านการพลังงานมาแสดงภายในงาน สำหรับกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาด้านพลังงานและนำไปต่อยอดการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างไร รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ได้แนวการสอนเพื่อให้เยาวชนได้รับรู้นำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้.

ณัฐธภพ พันสาย...รายงาน

Visitors: 28,741