เทศบาลหัวหิน รับ 2 โล่ วันทะเลโลกปี 62

วันที่ 12 มิ.ย.62 นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้จัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ขึ้นที่บริเวณสะพานสราญวิถี เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเยาวชนจากสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน ภายใต้แนวคิดทะเลเท่าเทียม เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเล รวมทั้งการใส่ใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ลดการใช้พลาสติกและไม่ทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเล อันจะนำไปสู่การเกิดมลภาวะทางน้ำและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

จากนั้นมีการมอบโล่ประกาศเกียรติให้กับผู้อุทิศตนและหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้รับจำนวน 2 โล่ ได้แก่ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) และกลุ่มประมงเรือเล็กชุมชนหัวดอน หมู่บ้านเขาตะเกียบ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อนุรักษ์พันธุ์ปูม้า) โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัด.

Visitors: 28,740