หลายฝ่ายทวงคืนผืนป่า ถูกบุกรุกทำสวนยางพารา

วันนี้ 12 มิ.ย.62 พ.อ.สมพงษ์ อารีวงษ์ หัวหน้าชุดงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการให้โอวาทและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน เพื่อตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกทำสวนยางพารา ที่หมู่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.8 (รวมไทย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณเนตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ปข.8 กล่าวรายงาน

การออกปฏิบัติการในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ รวม 14 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายปกครองอำเภอกุยบุรี, เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดยนายชำนาญ สมบัตินิมิตร ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 17 กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน.ประจวบคีรีขันธ์, ชุด ศร.พัน 2 ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี, ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านรวมไทย ต.หาดขาม และชุดเฉพาะกิจจงอางศึก, เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บ้านยางชุม, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด 145 ปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.ภาค 7 และ บก.ปทส.ปข., เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี, เจ้าหน้าที่ อบต.หาดขาม อ.กุยบุรี, กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 และ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี

โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดตามนโยบายการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกยางพารา บริเวณป่าหุบเสลา หมู่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เนื้อที่ 200-2-43 ไร่ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ที่ 95/2562 ลงวันที่ 29 พ.ค.62 ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอน พืชผลอาสิน หรือสิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ออกจากที่เกิดเหตุ.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 31,949