รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่ออกเอกสารสิทธิ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับชาวบ้านตำบลอ่าวน้อย ที่มีปัญหากรณีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง ตำบลอ่าวน้อย แบบ น.ค.3 เป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถนำไปยื่นเพื่อขอให้ออกเป็นโฉนดได้ ทั้งๆ ที่กรมป่าไม้ได้เพิกถอนจากเขตป่าสงวนแล้ว ขณะเดียวกันยังพบว่าหลายแห่ง ที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งอยู่ติดกัน กลับออกเป็นโฉนดที่ดินได้

ล่าสุดนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล และทีมงานพรรคเพื่อไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชุนตำบลอ่าวน้อย นำโดยนายรวบ เปรมประสิทธิ์ ประธานสภาฯ พร้อมผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นจาก 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลอ่าวน้อย รวมกว่า 60 คน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและคัดเลือกผู้รับผิดชอบการทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินแบบ น.ค.1 และ น.ค.3 จากผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตตำบลอ่าวน้อยทั้งหมด ก่อนสรุปผลและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด นำเสนอต่อภาครัฐที่รับผิดชอบ ให้มาร่วมแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล รับปากว่าจะเร่งผลักดันให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา...รายงาน

Visitors: 31,949