วันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันที่ 14 มิถุนายน 62 ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางภัชชญา พรรพีภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ตัดริบบิ้นเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2019)” มีนางสาวสุดาวรรณ รัตนปริคณน์ หัวหน้างานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ นางสาวมณีรัตน์ พิชัยรัตน์ มิสแกรนด์ประจวบฯ 2019 ให้การต้อนรับพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคโลหิตประมาณ 150 คน ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 67,500 ซีซี.โดยผู้ที่บริจาคโลหิตได้รับแจกเสื้อยืดเป็นที่ระลึกด้วย

นางภัชชญา กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินและงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเจ็บป่วยและต้องการโลหิต โดยวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิตจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2547 เป็นปีที่ 15 แล้ว โดยปีนี้ภายใต้คำขวัญ “Safe Blood For All โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” มีการเปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริจาคโลหิตและหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตให้มีโลหิตที่สำรองและเพียงพอและเป็นโลหิตที่ปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริจาคโลหิตดูแลสุขภาพ จะได้กลับมาบริจาคโลหิตอีก.

Visitors: 31,949