มอบเตียงพยาบาล วีลแชร์ให้แก่ผู้พิการยากไร้

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ประจวบฯ มอบหมายให้ พ.ท.สุภาพ เมืองนก เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการประสานงาน กกล.รส.ประจวบฯ, จ.ส.อ.จิระเดช พรศิริ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.ป.ข.กุยบุรี ร่วมกับ นางปิยะนุช ตั้งบูรพาจิตต์ นายกเทศบาลตำบลกุยบุรี, นายต่อศักดิ์ ลิบลับ รองนายกเทศบาลตำบลกุยบุรี, ชุด ชพส.1210 บ้านย่านซื่อ, มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.กุยบุรี, นายสมเดช พันคง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะซาง, น.ส.ระพีพร คีรีนิล, น.ส.ปวีณา ทองสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประจำ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกะสัง, นายชัยวุฒิ หนูน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 (บ้านปลายน้ำ) ต.กุยบุรี, นายทวี แก้วกุย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโป่งกะสัง ต.หาดขาม, นายพงศกร คงเพชร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 (บ้านหนองเกด) ต.หาดขาม, นายมนตรี บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 (บ้านท่าข้าม) ต.กุยบุรี พร้อมด้วย อสม.ประจำตำบล เข้ามอบเตียงพยาบาล และรถเข็น (วีลแชร์) พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบถุงยังชีพ ซึ่ง กอ.รมน.ประจวบฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื้นที่ อ.กุยบุรี จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. มอบเตียงพยาบาลพร้อมเบาะให้กับ นางเอี๋ยว เที่ยงธรรม อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 157 หมู่ 4 (บ้านปลายน้ำ) ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี ที่ป่วยจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก นอนป่วยติดเตียงมากว่า 10 ปี
2. มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับนางสรุญญา เกิดพุ่ม อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ 4 (บ้านโป่งกะสัง) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี พิการไม่สามารถเดินได้
3. มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับนายชนินทร์ บุญเกิด อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 186/1 หมู่ 1 (บ้านหนองเกด) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี ที่ป่วยจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองตีบ ไม่สามารถเดินได้
4. มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับ น.ส.อุมา สนธิ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 73 หมู่ 8 (บ้านท่าข้าม) ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี พิการจากอุบัติเหตุจากกระสุนปืนปริศนา ไม่สามารถเดินได้

ทั้งนี้นางปรียานุช ตั้งบูรพาจิตต์ นายกเทศบาลตำบลกุยบุรียังได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วย.

Visitors: 31,948