นายอำเภอหัวหินยื่นกรมฯพิจารณาบ้านพูลวิลล่า เปิดเป็นโฮมสเตย์

วันที่ 18 มิ.ย.62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจาก คสช.ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท เพื่อแก้ไขปัญหาโรงแรมเถื่อนไม่มีใบอนุญาต กว่า 2 หมื่นแห่ง มากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือเวียนเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ถึงทุกอำเภอทั่วประเทศ แต่เบื้องต้นผู้ประกอบการโรงแรมเถื่อน ที่เปิดห้องพักรายวันผิดกฎหมาย จะต้องไปแจ้งกับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ตามเงื่อนไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 และตรวจสอบข้อกำหนดในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายผังเมือง

“ขณะที่ฝ่ายปกครองจะไม่ใช้กฎหมายจับกุมผู้ประกอบการโรงแรมเถื่อน กว่า 170 ราย ที่ตรวจสอบพบก่อนหน้านี้ และให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ซึ่งครบกำหนดแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันตามคำสั่ง คสช. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้ประกอบการจะได้ยกเว้นโทษให้ผู้กระทำความผิดเป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการเปิดห้องพักรายวัน ประเภทพูลวิลล่าหลายรายได้ยื่นจดแจ้งสถานที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง เข้าพักครั้งละไม่เกิน 20 คน หน่วยงานระดับจังหวัดจะต้องหารือถึงกรมการปกครองเพื่อให้วินิจฉัยตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเจตนาในการผ่อนผันว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการเปิดโฮมสเตย์เพื่อเป็นรายได้เสริมหรือไม่”

นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา เจ้าของโรงแรมหาดทอง อ.เมือง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าหลังจากประกาศใช้ ม.44 จากการประเมินเมื่อครบเวลาที่กำหนด 2 ปี คาดว่าจะมีผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศ เข้าระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพียง 50 % เนื่องจากทราบว่าบางอำเภอยังมีโรงแรมอีกจำนวนมาก ที่ก่อสร้างในที่ดินสาธารณประโยชน์ เจ้าของโรงแรมยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและบางรายเป็นข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ นอกจากนั้นมีปัญหาจากการก่อสร้างอาคารที่มีกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้รับการรับรองจากเทศบาล อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการ จากการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และผ่อนปรนหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดจาก พ.ร.บ.โรงแรม 2547 ก่อนออกใบอนุญาต.

Visitors: 31,948