วัดกุยบุรี ร่วมกับชาวบ้าน ถกแผนการอนุรักษ์แม่น้ำกุยบุรี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 พระราชรัตนวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานเพื่อการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่เดิม ริมสองฝั่งแม่น้ำกุยบุรี โดยมีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล และทีมงานพรรคเพื่อไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงนายชวน เอมโอฐ ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนกลุ่มท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม

พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี กล่าวเปิดการประชุมและให้ความเห็นว่ามีความยินดีที่ปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ นำโดยนายชวน เอมโอฐ ได้เข้าหารือกับนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล เพื่อร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาวางแนวทางการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งแม่น้ำกุยบุรี เพราะเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนกุยบุรีมาเนิ่นนาน

ในส่วนของวัดกุยบุรี ซึ่งอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำกุยบุรีนั้น เคยมีแผนก่อสร้างชายฝั่งตลิ่งแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลายในฤดูน้ำหลาก แต่ทางวัดไม่พร้อมเรื่องงบประมาณก่อสร้าง จึงต้องระงับไว้ก่อน ดังนั้นหากเป็นไปได้ก็อยากให้คณะทำงานร่วมกันผลักดันแผนงานต่อให้สำเร็จ ทางวัดยินดีให้การสนับสนุน ต่อยอดการพัฒนาทุกรูปแบบที่สามารถสร้างประโยชน์หรือรายได้ต่อประชาชน เช่น จัดให้มีตลาดน้ำขายของ จัดให้มีเรือพายท่องเที่ยวตามลำน้ำ เป็นต้น

ด้านนายวิชิต กล่าวว่า ในฐานะลูกกุยบุรี รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งลำน้ำกุยบุรี เพราะถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ มีต้นกำเนิดแหล่งน้ำที่แตกต่างจากแม่น้ำทั่วไป เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี เพื่อป้อนให้กับประชาชนในเขตอำเภอกุยบุรี บางส่วนของอำเภอสามร้อยยอดและอำเภอเมืองประจวบฯ ตนจะนำมติจากที่ประชุมในครั้งนี้ไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะทำงานทั้งหมดได้ลงสำรวจพื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำที่ติดกับเขตวัด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่มีมติไว้ร่วมกัน.

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา....รายงาน

Visitors: 31,948